Cpx24.com CPM Program

Kết quả thi đợt 6 (từ ngày 11/10/2016 đến 24/10/2016)

Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo Kết quả đợt 6, cụ thể như sau:
1.     Tổng số lượt tham gia dự thi: 21.739 lượt.
2.     Tổng số lượt trả lời đúng tất cả các câu hỏi: 17.292 lượt.
3.     Kết quả trao giải:

- Giải nhất: Nguyễn Đinh Mão, Chi đoàn Xưởng Nhiệt, Đoàn thanh niên Công ty Cổ phần Phân Đạm và Hóa Chất Hà Bắc. 
- Giải nhì: Vũ Văn Quyền, Chi đoàn D-QLTN3A, Đoàn trường Đại học Nông lâm Bắc Giang.
- Giải ba: Đào Đức Tài, Chi đoàn Sở Thông tin và truyền thông, Đoàn Các cơ quan tỉnh.

4. Kết quả cụ thể của từng đơn vị có thể tải: Tại đây.